logo
Kas notiek?Kas notiks?SkolēniInformācija

 


 
Projekti, EKO skola
Direktores sleja
Skolas darbs
Tradīcijas
Panākumi
Skolēnu padome
Vēsture
Skolotāji
Absolventi
Foto
Konkurss "Gada klase"
Kopgalda ēdienkarte
Aktivitātes
Tima blogs
Vecāku padome
 
Seko mums: Seko draugiem.lv portālā   
 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Augusts 2014
Informācija par mācību līdzekļiem šeit!
Darba burtnīcas, mācību grāmatas, skolēnu apliecības un dienasgrāmatas skolēnu vecākiem nav jāpērk!
11.00 Metodisko komisiju sanāksmes
25
Novada skolotāju konference 26
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde
14.00 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme
27
Metodiskā diena 28
  29
  30
  31

Webmails
©2005 Saldus pilsētas 2.vidusskola
Developed on GNU/Linux. Powered by Apache, PHP & MySQL
Webmaster